Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie  Technika  

 

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 20 lipca br  w wieku 86 lat odszedł z naszego grona wieloletni Prezes Bydgoskiego

 Oddziału PZK, Członek Klubu SP2PBY, Senior Bydgoskich Krótkofalowców kol. Ryszard Czerwiński  - SP2IW. 

Cześć Jego Pamięci !!

Pogrzeb odbył się we wtorek 24 lipca o godz. 12:00

Cmentarz parafii Świętego Józefa na ul. Toruńskiej.

 


 

 

                                                                                                  Więcej...


Zakończenie roku szkolnego K-P SOSW im. Louisa Braile’a

24.06.2018 piątek tak jak w całym kraju odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego w K-P SOSW nr 1 im. Louisa Braile’a w Bydgoszczy. W uroczystości tej uczestniczył członek klubu SP2PBY  Andrzej SP2FTL. Obecność w/w kolegi  związana   była   z  wręczeniem  Igorowi  ( członkowi sekcji młodzieżowej SP2PBY ) Świadectwa Szkolnego Radiooperatora   które uzyskał  biorąc udział  w „Zawodach Dzień Dziecka” w roku szkolnym  2017/18 w kategorii  F pod znakiem SP2PBY/SWL. 

Igor to jeden z naszych podopiecznych u których wczesną wiosną instalowaliśmy antenę i odbiornik nasłuchowy. Czas pokazuje, że mając możliwość częstszego prowadzenia nasłuchów, a nie tylko raz w tygodniu  w czasie zajęć klubowych,  mimo swoich oczywistych ograniczeń Igor posiadł wprawę  w prowadzeniu  łączności  oraz był w stanie wystartować  z powodzeniem w zawodach. 
        
Igor – przyjmij gratulacje od członków klubu SP2PBY – „tak trzymać”.

 

                                                                                             Świadectwo szkolne radiooperatora  
 


 Festyn na bydgoskich „Wyżynach”

Czwartek 21 czerwca 2018 w ramach cotygodniowego dnia klubowego wzięliśmy udział w festynie zorganizowanym przez Bydgoską Spółdzielnie Mieszkaniową „BUDOWLANI” w ogródku rekreacyjnym   przy ulicy Ogrody.  Zorganizowaliśmy Stoisko Krótkofalarskie, aby przybliżyć uczestnikom festynu ideę krótkofalarstwa. W  tym celu uruchomiliśmy stację klubową FT-2000 i powiesiliśmy antenę W3DZZ wykonaną przez Romana SP2DDX. Wśród licznych odwiedzających zaszczyciły nas swoją obecnością władze spółdzielni  w osobach prezesów spółdzielni,  przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz przedstawicieli Rady Mieszkańców.   Przeprowadziliśmy  łączności w paśmie 7Mhz, a usilnie w pracy na stacji wspierał nas najmłodszy członek klubu SP2PBY Kuba.  Niestety, ale doskonałą atmosferę i zabawę przerwała nawałnica i cały festyn przeniósł się do Domu Kultury „MODRACZEK”.  Z ramienia klubu   SP2PBY w festynie udział wzięli Roman SP2DDX, Darek  SP2DUS, Zbyszek  SQ2ETN i Andrzej SP2GJI.    Gościnnie bawili się z nami: pani Elżbieta Krzymin i Krzysztof SP2FCR.                                                                                                                                                     Więcej ....


Festyn na Osiedlu Leśnym.

W niedzielę 10.06.2018 w parku przy ul. Modrzewiowej  na bydgoskim Osiedlu Leśnym odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowany przez Radę Gminy „Osiedle Leśne”  oraz Spółdzielnię  Mieszkaniową  „BUDOWLANI”. Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY wziął udział   w tym festynie na zaproszenie Rady „Osiedle Leśne”.  Uruchomiliśmy stację i mimo niesprzyjających warunków propagacyjnych zrobiliśmy kilkadziesiąt  QSO w paśmie 80m, przybliżając  zwiedzającym  ideę krótkofalarstwa oraz pokazując, że nawet przy tak skromnych warunkach sprzętowych można rozmawiać praktycznie  z całym krajem.  Z ramienia  klubu w festynie udział wzięli: Jacek SP2UUW,     Darek  SP2DUS, Roman SP2DDX, Andrzej SP2FTL i Andrzej SP2GJI.   Specjalne podziękowania dla pani Elżbiety Krzymin  za wsparcie duchowe i logistyczne.

                                                                                                                                                                  Więcej ...


Wycieczka do Bachorza

W sobotę  09.06.2018 wybraliśmy  się na wycieczkę do Bachorza gdzie odbywało się  V Między-oddziałowe  Spotkanie  Krótkofalowców . Wybraliśmy się grupą sześcioosobową,  a byli to: Roman SP2DDX,  Andrzej SP2FTL,  Darek SP2DUS,  Zbyszek SQ2ETN,  Jacek SP2UUW  oraz   Andrzej SP2GJI.   Wystąpiliśmy oczywiście naszych koszulkach klubowych, które mimo, że swym wyglądem odbiegają   od ogólnych standardów  zostały przez uczestników spotkania przyjęte  z dużym uznaniem. Koledzy nie szczędzili słów  uznania co do szaty graficznej, kolorystyki i emblematów na tych koszulkach umieszczonych. Może wprowadziliśmy nowy trend modowy na ten sezon ?  Pogoda oczywiście dopisała, spotkaliśmy  wielu kolegów z którymi od dłuższego czasu nie mieliśmy kontaktu w tzw.  „ cztery oczy ” ,  wysłuchaliśmy wykładu kolegi SQ2EEQ , pospacerowaliśmy po okolicy i wieczorem  bardzo zadowoleni  z  wycieczki wróciliśmy do Bydgoszczy.


FESTYN Z OKAZJI MIĘDZYNORODOWEGO DNIA DZIECKA

Dzisiaj  tj. w poniedziałek  04.06.2018 na bydgoskim KARTODROMIE odbył się Piknik Sportowo- Rekreacyjny  pod hasłem  „ Dajemy Dzieciom Moc”. Organizatorzy przygotowali dla dzieci wiele zadań  i  testów  edukacyjno-sprawnościowych  za  wykonanie  których  dzieciaki otrzymywały  „MOC” potwierdzoną okolicznościową pieczęcią. Bydgoski Klub Krótkofalowców wraz z sekcją młodzieżową  aktywnie włączył się w tą imprezę,  dając dzieciom  „Moc fal radiowych”.  Szacuje się, że w pikniku     wzięło udział około 1000 dzieciaków  z różnych bydgoskich  szkół,  ośrodków  i placówek wychowawczych.  Patronat nad tą imprezą objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY w pikniku reprezentowali : Jacek SP2UUW, Roman SP2DDX    Andrzej  SP2FTL, Norbert SP2DNT oraz  Andrzej  SP2GJI.    

                            
                                                                                        Więcej .....


 Uroczystość w K-PSOSW nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Dzisiaj tj.  29.05.2018  w obecności Pana Kierownika Internatu i opiekunów  wręczyliśmy dzieciom  z sekcji młodzieżowej  SP2PBY przy K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy koszulki klubowe wykonane na zlecenie Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY i opłacone  ze środków  uzyskanych  z OPP. Był to dla naszych podopiecznych prezent z okazji Dnia Dziecka.  Podarunek ten okazał się dla dzieciaków miłą niespodzianką  i przysporzył  im  wiele radości.  Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowych fotografii.


                                                                                                                                                        Więcej...

  


 Zebranie Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców.                                    

24 maja 2018 w restauracji  „Pod Dębem” odbyło się walne zebranie członków Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców  stowarzyszenie zwykłe połączone z jubileuszem   50-lecia stacji SP2DDX  oraz      45-lecia stacji SP2GJI. Po toaście i życzeniach dla jubilatów  zarząd BKK wyjaśnił zebranym potrzebę rejestracji stowarzyszenia  oraz przedstawił  korzyści z tego wynikające.  Ustalono również, że integralną częścią stowarzyszenia jest Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY. Następnym punktem programu było omówienie zakończonej z sukcesem akcji dyplomowej „Memoriał SP2ESH”. Komitet organizacyjny  tej akcji przedstawił zebranym szczegółowe statystyki oraz złożył podziękowania osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego przedsięwzięcia.  Po dyskusji zebrani podjęli decyzję o kontynuowaniu tej akcji w przyszłym roku.
Bardzo ważnym i uroczystym punktem  programu  zebrania było podpisanie porozumienia  o współpracy  między  Kujawsko-Pomorskim  Stowarzyszeniem  Krótkofalowców a  Bydgoskim Klubem Krótkofalowców  stowarzyszenie zwykłe. Pod tekstem porozumienia podpisy złożyli prezes K-PSK Zbyszek SQ2ETN oraz prezes BKK Andrzej SP2GJI. 
Ostatnim oficjalnym punktem spotkania było wręczenie członkom klubu SP2PBY wykonanych  dla nich personalizowanych koszulek  klubowych.

Następnie rozpoczęła się przy bogato zastawionym stole część nieoficjalna obchodu jubileuszu kolegów SP2DDX i SP2GJI.
                                  

                                                                                                                                           Więcej...      

                                                        


Miejsca w Bydgoszczy związane z działalnością Klubu:  SP2PBYB K K  -  Ośrodek  Brailla


W dniu 27.02.2018 zostało zarejestrowane w Urzędzie Miasta Bydgoszczy stowarzyszenie zwykłe pod nazwą  Bydgoski Klub Krótkofalowców.           Więcej...


26 kwietnia zakończył się Memorial Bolesława Krzymina - SP2ESH. Operatorami  stacji 3Z1ESH byli; Roman-SP2AEK,  Roman-SP2DDX,  Dariusz-SP2DUS, Andrzej-SP2FTL,  Andrzej-SP2GJI, Piotr-SP2JMR,  Zbigniew-SQ2ETN. Pracując emisjami CW, SSB, RTTY, PSK,FT8 przeprowadzili na wszystkich pasmach 7636 łączności.  Akcję wspomagał również Klub SP2ZCH z Inowrocławia.

Ilość  QSO

CW

1636

SSB 3607
DiGi 2393

Ilość QSO ze stacjami SP
CW 135
SSB 270
DiGi 213

Karta QSL
 

    


 Memoriał  Bolesława Krzymina SP 2 ESH      Regulamin        Więcej...     
Bolesław Krzymin ( 1936-2016 ) niekwestionowany animator krótkofalarstwa bydgoskiego, człowiek wielu pasji  i umiejętności, założyciel Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY oraz działacz harcerski i sportowy. Radio interesowało go od najmłodszych lat, dlatego też podjął naukę w kierunku radiotechnika i telewizja. Z krótkofalarstwem związał się w 1953 roku wstępując do Bydgoskiego Radioklubu LOK. W roku 1956 kierował grupą założycielską Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku  Krótkofalowców. Cały swój wolny czas poświęcał na pracę w klubie oraz na organizację  zawodów ARS  zwanych popularnie „łowy na lisa”. Licencję SWL  SP2 7260 otrzymał w 1970 roku i w tymże roku podjął  pracę jako kierownik biura w  Bydgoskim   Oddziale PZK. W roku 1971 otrzymał indywidualną licencję nadawcy i znak SP2ESH.  W tym samym roku rozpoczął społeczną pracę jako instruktor łączności Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy.  Organizował  tam kluby łączności i drużyny ARS. Kierowane przez niego zespoły  zdobywały wiele nagród w zawodach ARS  krajowych i zagranicznych, co  podniosło znaczenie  krótkofalarstwa bydgoskiego.   Z uwagi na bogate doświadczenie sportowe powierzono mu zorganizowanie Mistrzostw 1 Regionu IARU w amatorskiej radiolokacji sportowej ARS. Zawody te odbyły się po patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Posiadał  uprawnienia   IARU   sędziego    ARS   klasy   międzynarodowej.  W latach 80’ był powołania klubu ROSA, który w swoich założeniach był ochotniczą służbą   na potrzeby  Obrony Cywilnej.  Dużo czasu poświęcał na promowanie  łączności UKF  FM. W czasie swojej długoletniej działalności społecznej organizował  kursy krótkofalarskie, spotkania, wystawy, konferencje i zjazdy tematyczne. Za swoją działalność  zawodową i społeczną otrzymał tytuł Honorowego Członka PZK, Srebrną i Złotą Odznakę PZK oraz wiele odznaczeń państwowych.

Luty 2018 - Montaż anten odbiorczych u wychowanków Ośrodka         

Styczeń 2018 - Zebranie sprawozdawcze Klubu SP2PBY  "Pod Dębem" 


Spotkanie świąteczne członków Klubu  16 grudzień 2017  "Pod Dębem"


Kujawsko-Pomorska Amatorska Sieć Ratunkowa - KPASR

SSTV w Klubie SP2PBY

SN145BRAIL

Zarząd Klubu SP2PBY informuje, że począwszy od 01.11.2017 przez najbliższy miesiąc będzie aktywny znak okolicznościowy SN145BRAIL. Aktywność na paśmie ma upamiętnić 145 rocznicę istnienia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Reja. Zaangażowanie sie naszego Klubu w te akcję wynika z tego, że w w/w ośrodku stworzyliśmy sekcję dziecięco-młodzieżową i prowadzimy zajęcia i szkolenia dla przyszłych adeptów. Z Ośrodka przy ul. Reja stacja SN145BRAIL będzie pracowała w paśmie 80 m SSB i 2 m FM. Operatorami będą chłopcy biorący udział w szkoleniu.
   
Zapraszamy do łączności.

Klub SP2PBY na stronie Ośrodka - Link

       SN145BRAIL - QRT

 DXCC     MIX     CW       SSB      DIGI

160m      4          -       -          4

 80m     37       31        11       24

 40m     29       20         3       13

 30m     25       25        -          -

 20m     45       38        14       10

 17m       4          4      -          -

 15m       2          1      1          1


 

 

Informacja QSL:

Karty QSL prosimy przysyłać  przez biuro lub bezpośrednio na adres Klubu, nie  eQSL i LOTW
Odpowiadamy również przez biuro i direct.

Adres:
Bydgoski Klub Krótkofalowców
      ul. Glinki 32/E
      85-858 Bydgoszcz
      Polska

 

Informacja o Ośrodku znajduje się również na qrz.com

 

op. Kuba - 80m SSB

op. Przemek - 80m SSB

op. Michał - 80m SSB

 

Okolicznościowa karta QSL

 


 


 

Z przykrością informujemy, że w dniu 25 lipca br. odszedł od nas Senior Bydgoskich Krótkofalowców, członek naszego klubu  kol. Zbigniew Gorgolewski - SP2IU. 

 Cześć jego pamięci ! 

Pogrzeb odbył się w poniedziałek 31 lipca br. o godz. 12:00
na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10.

 


Wywiad dla prasy udzielony przez władze OT04 ! - Link


Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2017 Klub SP2PBY zmienił siedzibę. Aktualnie mieści się
przy ul. Glinki 32.


Zarząd Klubu SP2PBY pragnie przypomnieć, że w najbliższą sobotę tj. pierwszego kwietnia o godz. 15.00 UTC rozpoczyna się 55 SPDX Contest. Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału tych zawodach.    Regulamin 2017 -   Log za zawody SPDXC 2017


Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2016 r odszedł od nas animator krótkofalarstwa bydgoskiego, założyciel Klubu SP2PBY Bolesław Krzymin  SP2ESH  - Cześć jego pamięci. 

 

 Bolesław Krzymin  SP2ESH s.k. 


 

Akcja dyplomowa  670 Lat Miasta Bydgoszczy.       

    Regulamin        Harmonogram pracy SN670BY        Podsumowanie pracy SN670BY
 

W akcji dyplomowej 670 Lat Bydgoszczy ze stacji SP2PBY pod znakiem SN670BY pracowali następujący operatorzy: SP2DDX, SP2FTL, SP2IU, SP2JMR, SP2X. 

Przeprowadzono łącznie 2983 QSO.

  

Ilość QSO :

CW 369
DIGI 1459
FM 65
SSB 1090

 

Klub SP2PBY, który uczestniczy w realizacji akcji dyplomowej ENIGMA pragnie przypomnieć, że 14 sierpnia zaczynamy nadawać w planowanym od stycznia 2015 roku przedsięwzięciu. Z końcem lipca zakończyła nadawanie okolicznościowa stacja SN0MR, której celem było zwrócenie szczególnej uwagi korespondentów na postać Mariana Rejewskiego oraz zachęcenie do wzięcia udziału w przygotowywanej akcji dyplomowej. Operatorzy naszego klubu wraz z operatorami zaprzyjaźnionymi pracowali pod znakiem okolicznościowym przez dwa miesiące. Nawiązali ponad 3500 QSO pracując na różnych pasmach i różnymi emisjami. Akcja dyplomowa ENIGMA została przygotowana w celu upamiętnienia Mariana Rejewskiego, bydgoszczanina, matematyka i kryptologa a związana jest ze 110-tą rocznicą urodzin i 35 rocznicą śmierci. Miasto Bydgoszcz ten rok w całości dedykowało właśnie jemu, ogłaszając go rokiem Mariana Rejewskiego. Akcja ma inspirować korespondentów i prowokować do pozyskania niewypaczonej wiedzy historycznej na temat Mariana Rejewskiego, który zmienił losy drugiej wojny światowej. Nagrodą dla najlepszych będzie pamiątkowa statuetka grawerowana w krysztale oraz książka o Marianie Rejewskim. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej akcji www.enigmaaward.eu   Liczymy na aktywny udział radioamatorów z SP dlatego zapraszamy koleżanki i kolegów do wzmożonej aktywności w eterze i udziału w zabawie edukacyjnej jakiej dotąd, w takiej formie jeszcze nie było.               
Akcja dyplomowa ENIGMA   -   Regulamin
                                            
                                                                                           
4.08.2015

 


  

10.04.2015      


RSGB Low Power Contest  - 20 lipiec 2014 - regulamin (PL
 
 Ernst T. Krenkel  z okazji 110 Urodzin.
 Dni aktywności  01.12-31.12.2013

Stacje okolicznościowe :

   R110RAEM       RA110RAEM    RB110RAEM    RC110RAEM      RD110RAEM RG110RAEM    RJ110RAEM     RK110RAEM    RL110RAEM      RM110RAEM RN110RAEM    RO110RAEM    RQ110RAEM    RR110RAEM     RS110RAEM RT110RAEM    RU110RAEM     RV110RAEM    RW110RAEM    RX110RAEM RY110RAEM    RZ110RAEM

29.12.2013 E.T. Krenkel Raem Zawody Pamięci

Stacja okolicznościowa Raem będzie czynna podczas zawodów (oprócz powyższych stacji ) .

Strona internetowa zawodów : http://www.raem110.ru/  

« Raem - 110 » Punktacja, dyplomy i plakiety

Należy zebrać 110 pkt. za łączności ze stacjami okolicznościowymi RAEM : R110RAEM - 10 pkt. Raem ( tylko podczas zawodów Raem  dnia 29.12.2013 ) - 10 pkt. Pozostałe stacje od RA110RAEM  do RZ110RAEM, jak również  inne stacje z sufiksem RAEM - 5 pkt. Możliwa jest dowolna kombinacja pasmo / tryb (CW , SSB , cyfrowy) . Dostępne są cztery dyplomy : mieszany , CW , SSB i za emisje cyfrowe. E- dyplomy  są bezpłatne . Dostępne są również dyplomy papierowe  Należy wysłać zgłoszenie  e-mail , a w nim przesłać wyciąg ze swojego dziennika na adres: ua6yw@yandex.ru  lub skorzystać z formularza na stronie internetowej dyplomu: www.raem110.ru  Termin zgłoszeń: 31.01.2014 .

Specjalne plakiety będą wydawane za opłatą 45 USD dla  tych, którzy albo zdobędą cztery dyplomy, albo uzyskają łączność ze wszystkimi stacjami okolicznościowmi z serii RA110RAEM - RZ110RAEM ( 21 stacji ), jednym rodzajem modulacji. Jedną brakującą łączność można zastąpić przez łączność  z Raem lub R110RAEM .

Wyślij wyciąg z dziennika i poproś o informacje dotyczące płatności od Alexa,  UA9OA , ua9oa@mail.ru

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2014 .


 19 - 20 pażdziernik 2013 Zawody DARC
 Regulamin 

 27 - 28 lipiec 2013 Zawody IOTA Contest
 Wstęp do zawodów         Regulamin 

 27 maja 2013
 Łączność Kryzysowa PZK  - SP EmCom

 Zawody CQMM DX Contest - 20-21  kwietnia 2013 
 Zaproszenie do zawodów

Strona w całości ani we fragmentach nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Copyright 2012-2018 by SP2DDX ©

 

©SP2DDX