Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie Technika  
 
 10  sierpień  2023 r.

Przyjęliśmy w poczet członków Klubu  kol. Tomasza SP2TSA.

 8 lipca  2023 r.

Wymiana urządzenia obrotowego anteny u Andrzeja SP2GJI.

                            Więcej ...

 24 listopada 2022 r.

Przyjęliśmy w poczet członków Klubu  kol. Wojciecha SP2BW.

 22 września 2022 r.

Przyjęliśmy w poczet członków Klubu  kol. Miłosza.

Miłosz jest mieszkańcem Bydgoszczy i otrzymał licencję SP2MIL

 Sierpień 2022 r.


27 maj 2022 r.


Montaż anteny GB312 u Andrzeja SP2GJI.   

                                                                                               Więcej ...

17 marca 2022 r.


Przyjęliśmy w poczet członków Klubu kol. Tobiasza SP2BE. 

Tobiasz kontynuuje krótkofalarskie tradycje swojego dziadka Klemensa Kortali - SP2BE  z Wąbrzeźna.

16 styczeń 2022 r.


Z przynależności do Klubu zrezygnował Jan SP2X.  

15 wrzesień 2020 r.
Odszedł z naszego grona kol. Henryk SP2BUW s.k.   
6 czerwiec 2019 r.
Montaż anteny u Henryka SP2BUW. Wicej ...
20 lipiec 2018 r.

Odszedł z naszego grona kol. Ryszard SP2IW s.k.   

18 styczeń 2018 r.
Walne zebranie sprawozdawcze Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. 
Zebranie zobowiązało Zarząd BKK do przesłania pisemnego stanowiska do Zarządu Oddziału dotyczącego zarzutów wobec Klubu zawartych w protokóle z posiedzenia Zarządu OT04 z dnia 29.12.2017 roku.
Październik 2017 r.
W okresie od maja do września dołączyli do Klubu koledzy: Norbert SP2DNT, Janusz SP2JNB, Ryszard SP2KC, 
Roman SP2AEK, Olek SP2UKA oraz Jacek K.
25 lipca  2017 r.
Odszedł z naszego grona kol. Zbigniew SP2IU  s.k.     
20 kwietnia 2017 r.
Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. 
W głosowaniu jawnym wybrano  trzy-osobowy Zarząd Klubu: 
 
Prezes Roman SP2DDX
Sekretarz Andrzej SP2GJI
Członek Zarządu   Dariusz SP2DUS

Uczestnicy zebrania zobowiązali Zarząd do poszukiwania autonomicznego lokalu na siedzibę Klubu.

30 grudnia 2016 r.
Odszedł z naszego grona kol. Bolesław  SP2ESH s.k.      
15 listopada 2016 r.
Przyjęliśmy w poczet członków Klubu kol. Andrzeja SP2FTL.
5 marca 2013 r.
Zarząd zatwierdził regulamin Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców - SP2PBY.
Przyjęliśmy w poczet członków Klubu kol. Darka SP2DUS.
12 lutego 2013 r.
Zarząd Klubu podjął decyzję o zmianie nazwy z Wojewódzkiego Klubu Krótkofalowców na Bydgoski Klub Krótkofalowców - SP2PBY.
Przyjęliśmy w poczet członków Klubu kolegę Zbigniewa SQ2ETN
1 lutego 2013 r.
Klub otrzymuje nowa licencję ważną do 2018 r.


HISTORYCZNY rys powołania i działania klubu SP2 PBY

  

Na podstawie Uchwały Zarządu Oddziału PZK w Bydgoszczy z dnia 1 X 1976 ustalono Komitet Organizacyjny powołujący Bydgoski  Klub Krótkofalowców przy ZOW PZK w  Bydgoszczy w składzie:

 

Longin Kozieł SP2BOQ
Andrzej Owsianny SP2GJI
Bolesłw Krzymin SP2ESH
Ryszard Szczerban SP20045/BY
Franciszek Pasicz SP20020/BY


 Na zebraniu założycielskim Funkcję prezesa nowego Klubu, powierzono kol. Longinowi Kozieł. Ustalono tryb przyjmowania członków, wysokość składek. Założono, że klub będzie przygotowywał kadry dla innych klubów i Zarządu Oddziału. W lutym, 1977 roku Bydgoski Klub Krótkofalowców  PZK otrzymał  pierwszą licencję na stację klubową o znaku SP2PBY . Operatorami byli kol. Bogusław Piasecki SP2ATF i Bolesław Krzymin SP2ESH.  W początkowym okresie klub liczył kilkunastu członków. W dniu 26 maja 1978 roku na zebraniu wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie:

 

Prezes Longin Kozieł SP2BOQ
Sekretarz Kazimierz Rozwarski SWL
Skarbnik Krzysztof Kędzior SP2IVP

     

W związku że nazwa klubu BKK już istniała uchwalono zmianę  nazwy na Wojewódzki Klub Krótkofalowców  przy ZOW PZK w  Bydgoszczy. Wystąpiono do OI PIR o zmianę nazwy na licencji SP2PBY. W  marcu 1981 roku klub liczył popnad 20 członków by w roku 1986 ilość członków wzrosła do ponad 30 osób. Taki stan członków utrzymywał się do roku 1989. W roku 1980 klub był współorganizatorem wielkiej wystawy krótkofalarskiej z okazji 50-cio lecia PZK.  Na kolejnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym klubu w lutym 1985 roku wybrano nowe władze klubu w składzie:

 

Prezes Józef Grzeszczak SP2DGG
Sekretarz Janusz Morkowski SP2MSI
Skarbnik Krzysztof Roman SP2REK

       

W latach 1988 – 1992 nawiązano współprace z Zakładami Gazownictwa w Bydgoszczy i przez kilka lat w okresie letnim  /lipiec – sierpień./ uruchamiano radiostację SP2PBY na letnim obozie młodzieżowym w Tleniu. Głównym operatorem tej stacji był kol. Eugeniusz Martin SP2FN. Operatorami byli także kol. Marek SP2MKO, Bolek SP2ESH, Zenek SP2LQB i inni. Także w roku 1988 w październiku uruchomiono radiostację okolicznościową w Zakładach Teleelektrycznych TELFA w  Bydgoszczy z okazji 60 lat istnienia Zakładu, gdzie operatorami byli m.in. kol. Karol SP2AHD, Roman SP2AEK, Kazik SP2FAX i Grzegorz SP2GVN.  Działalność klubu została zawieszona na początku lat 90-tych. Wznowienie działalności nastąpiło początkowo  przez uruchomienie radiostacji SP2PBY w czerwcu 2010 roku oraz klubu przez zorganizowanie zebrania wznawiającego działalność w listopadzie 2012 roku. W zebraniu uczestniczyli SP2DDX, SP2ESH, SP2GJI, SP2IU, SP2JL, SP2LKX.  

 

W dniu 24 listopada 2012 roku odbyło się zebranie  wznawiające działalność Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców SP2PBY. W głosowaniu jawnym ustanowiono  trzy-osobowy Zarząd Klubu: 
 
Prezes Roman SP2DDX
Sekretarz Andrzej SP2GJI
Członek Zarządu   Zbyszek SP2IU

Zebrani członkowie upoważnili Zarząd do opracowania regulaminu Klubu oraz załatwienia nowej licencji w UKE.
W związku z nowymi wytycznymi dot. przyznawania licencji ponownie wystąpiono do UKE o wydanie zezwolenia ze składem operatorów: SP2DDX, SP2GJI, SP2IU. Obecnie klub na posiada transciever FT-2000, mikrofon MD 200A, manipulator telegraficznym Bencher, anteny delta i CP-5 oraz komputer z monitorem. Na wyposażeniu jest także analizator antenowy MFJ, reflektometr-miernik mocy CN-102 oraz sztuczne obciążenie MFJ 50 Ohm/1 kW.  
Podkreślić należy specyfikę istnienia klubu. Od zarania klub był zapleczem dla kandydatów na operatorów radiostacji innych klubów oraz  kuźnią kandydatów  do władz Związku.
  AP2AHD, SP2ATF, SP2BOQ, SP2FN - s.k.

                                                                           Opracował Bolesław SP2ESH

 

                                                                                                                                       

©SP2DDX