Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie Technika  

  
Club 3k                                                 Dyplomy uzyskane przez Klub w 2021 roku.
 

Zdrowych Spokojnych Świąt oraz pomyślności w Nowy Roku
życzy Zarząd Klubu SP2PBY.

      Spotkanie Świąteczne Pod Dębem - grudzień 2021

      OMP ARKiI sezon 2020-2021 zakończony

Organizatorzy Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych ogłosili wyniki za sezon 2020 -2021. W zawodach tych regularnie  startuje ekipa sekcji młodzieżowej SP2PBY przy K-P SOSW im. Louisa Braile’a w Bydgoszczy. Pod bacznym okiem kol. Andrzeja SP2FTL zawody te obsługiwali głównie Igor, Michał i Błażej i wśród licznej i mocnej konkurencji wywalczyli 7 miejsce w swojej kategorii, potwierdzone odpowiednim certyfikatem.                                         
Dziękujemy za aktywność i gratulujemy.

      Pamiętamy o Przyjaciołach 2021 - Podsumowanie.

Akcja dyplomowa „PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH” edycja 2021 dobiegła końca. Zgodnie z regulaminem pracowaliśmy dwa tygodnie od 08.11.2021 do 21.11.2021 plus jeden dzień dłużej, traktowany jako „JOKER” . W akcji jako aktywatorzy pracowali : Roman SP2AEK, Roman SP2DDX, Darek SP2DUS, Andrzej SP2FTL, Andrzej SP2GJI, Grzegorz SP2GVN, Piotr SP2JMR, Janusz SP2JNB oraz sekcja młodzieżowa przy K-PSOSW im. Louisa Brail’a w Bydgoszczy.
Zaangażowanie oraz poświęcenie wolnego czasu ilustruje załączony KALENDARZ . W tegorocznej
edycji czynne były cztery znaki okolicznościowe  SN1BUW, SN3IW, SN4ESH i SN4IU. Pracując na wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB i DIGI przeprowadziliśmy ponad 5500 łączności, co ilustrują STATYSTYKI.  Ilość unikalnych znaków, które przeprowadziły łączność z którymkolwiek znakiem okolicznościowym zamknęła się liczbą 3215. Nastawiliśmy się głównie na pracę w paśmie 80m dla stacji polskich, ale pracując na wyższych pasmach udało się zaliczyć wiele ciekawych podmiotów DXCC. Przedstawiają to STATYSTYKI DXCC.
W czasie trwania akcji dyplomowej, pod znakiem SN1BUW pracowaliśmy w zawodach OMP ARKiI i w zawodach „Ratownictwo Górnicze” oraz zdobyliśmy dwa dyplomy w polskich akcjach
dyplomowych do wglądu w PDF.  1.   2.
Chciałbym podziękować operatorom pracującym w akcji dyplomowej za punktualne, skrupulatne
i bezbłędne przesyłanie logów w formacie ADIF co umożliwiło szybkie uaktualnianie bazy CLUBLOG  oraz bazy łączności w „Generatorze Dyplomów”. 
Podziękowania kieruję również do
Pana Stanisława Kempy za przygotowanie akcji od strony informatycznej oraz do Pana Pawła Cywińskiego za wykonanie projektu tegorocznego dyplomu. Organizatorzy dziękują również wszystkim polskim stacjom, które wzięły udział w naszej akcji dyplomowej za ich nadzwyczajną aktywność i zapraszają do udziału w przyszły roku.

 

       Pamiętamy o Przyjaciołach - 2021.

Zbliża się listopad, miesiąc zadumy i wspomnień o tych, którzy byli dla nas ważni, a którzy od nas niestety już odeszli. Chcąc zapalić symboliczne światełko, a tym samym godnie uczcić pamięć naszych klubowych kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW podobnie jak w latach poprzednich Bydgoski Klub Krótkofalowców organizuje w dniach 08.11 do 21.11.2021 akcję dyplomową  pod nazwą „PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH” edycja 2021. W/w koledzy są wielce zasłużonymi dla naszego klubu, a właściwie dla całego środowiska krótkofalarskiego. Znani są ze swej koleżeńskości, z chęci niesienia pomocy nowym i młodszym stażem krótkofalarskim  kolegom, z aktywności na pasmach amatorskich oraz ogromnego zaangażowania w pracę społeczną na rzecz naszej organizacji. W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe SN4ESH, SN4IU, SN3IW i SN1BUW. Jak łatwo zauważyć sufiks każdego znaku kojarzy się z konkretnym z naszych kolegów, natomiast cyfra określa rocznicę śmierci. Dyplom wydawany będzie w formie elektronicznej. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji dyplomowej, a kto chciałby popracować pod znakiem okolicznościowym proszony jest o kontakt z koordynatorem akcji kol. Andrzejem SP2GJI tel. 602 529 642 lub sp2gji@interia.pl

 

Regulamin akcji dyplomowej.

Organizatorem  akcji dyplomowej upamiętniającej kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW jest grupa nadawców  skupiona w Bydgoskim Klubie Krótkofalowców SP2PBY. Tegoroczna akcja dyplomowa jest czwartą z kolei, a więc znaki okolicznościowe są następujące: SN4ESH, SN4IU, SN3IW oraz SN1BUW. Z tej okazji wydawany będzie okolicznościowy certyfikat, a każde QSO będzie potwierdzone odpowiednią kartą QSL.

1. Czas trwania akcji:  08.11.2021 00.00 UTC  do 21.11.2021 23.59 UTC.

2. Częstotliwości:  1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emisje: CW, SSB, DIGI ( RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-8 )

4. Certyfikat wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze      

    strony www.sp2pby.pl lub www.qrz.com .

    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przeprowadzenie co najmniej  jednego

    QSO/SWL z każdym z wyżej wymienionych znaków okolicznościowych na

    dowolnym paśmie oraz dowolną emisją.

5. Wszystkie QSO będą raz w ciągu doby przesyłane do www.clublog.org .   

    Wyszukiwanie logów: SN1BUW   SN3IW   SN4ESH   SN4IU       Pobieranie dyplomu 

6. Dzienniki SWL  w formacie CABRILO należy przesłać na adres:   

    poczta@sp2pby.pl .

7. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: poczta@sp2pby.pl .

 

WE REMEMBER ABOUT FRIENDS

Regulations of the diploma campaign.

The organizer of the diploma action commemorating colleagues Bolesław SP2ESH, Zbigniew SP2IU, Ryszard SP2IW and Henryk SP2BUW is a group of broadcasters gathered in the Bydgoszcz Amateur Radio Club SP2PBY. This year's diploma campaign is the third in a row, so the occasional signs are as follows: SN4ESH, SN4IU, SN3IW and SN1BUW. On this occasion, a special certificate will be issued, and each QSO will be an appropriate QSL card.

1. Duration of the action: 08/11/2021 00.00 UTC to 21/11/2021 23.59 UTC.

2. Frequencies: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emissions: CW, SSB, DIGI (RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-8)

4. The certificate will be issued in electronic form as PDF download from

    www.sp2pby.pl  or www.qrz.com .

    The condition for obtaining the certificate is to carry out at least one

    QSO / SWL with each of the above-mentioned commemorative signs on any

    band and any emission.

5. All QSOs will be sent to www.clublog.org once a day.

    Log search: SN1BUW   SN3IW   SN4ESH   SN4IU           Download the Diploma

6. SWL logs in CABRILO format should be sent to the following address:

   poczta@sp2pby.pl

7. Any questions and suggestions should be sent to the following address:  poczta@sp2pby.pl

 

      Pocztówka z Norwegii - autor Grzegorz SP2GVN        

       Trzy sprawy

Minęły trzy tygodnie od Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i dziś mam trzy wiadomości: dobrą, złą i bardzo złą. Od której zacząć, a zacznę od dobrej. Dobra wiadomość jest taka, że w pierwszą miesięcznicę swojej rezygnacji z funkcji sekretarza zarządu OT-04, były już sekretarz, ale niestety wciąż V-ce prezes ZG PZK SP2LQP pojawił się w siedzibie zarządu OT-04 i przekazał trzy segregatory z dokumentami za poprzednią kadencję. Dokumenty te zostaną poddane wnikliwej analizie przez OKR i spoczną zapewne w archiwum. Teraz kolej na złą wiadomość. Mimo upływu trzech tygodni zarząd OT-04 nie doczekał się jeszcze protokółu z walnego zebrania. Kol. Zbigniewie SQ2EAR zgłosiłeś się sam na ochotnika do pisania protokółu. Powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to wymagało trochę czasu. Obecny zarząd potrzebuje ten protokół, aby przesłać go w jakim przyzwoitym terminie ( 2 tygodnie od walnego zebrania ) do ZG PZK i GKR. Jeśli zorientowałeś się, że nie podołasz napisaniu tego protokółu należało niezwłocznie przekazać zarejestrowany materiał kol. Jerzemu SP2DDV obecnemu sekretarzowi OT-04. Dzisiaj wygląda to tak, że ty wstrzymujesz prace zarządu, a przy tym  uważasz, że ktoś na Ciebie nalatuje, ogarnij się trochę hobby to hobby, a podjęte zobowiązania należy wypełniać. Zapewne otrzymałeś drogą mail-ową napisany przez SP2DDV protokół, wydrukuj, podpisz i wyślij do SP2DDV i chociaż to zrób szybko. Nadszedł czas na trzecią bardzo złą wiadomość. Sytuacja jest tego rodzaju, że na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w 2017 roku zjazd podjął uchwałę, aby zwolnić naszego seniora Zenka SP2DE (najstarszy czynny znak w Polsce) z opłacania składek członkowskich. Uchwała przeszła w głosowaniu i kolega Zenek został o tym nieoficjalnie poinformowany ( brak oficjalnego pisma w dokumentach ), więc przestał opłacać składki. Jako człowiek zaawansowany wiekowo i silną niedowzrocznością Zenek nie sprawdzał w OSEC swojego statusu w PZK. Jakież było jego zdziwienie, gdy piszący jego biografię do SP OTClub kol. SP3CUG zwrócił mu uwagę na brak członkostwa. Okazało się, że poprzedni zarząd nie wykonał tej uchwały walnego zjazdu, a ze względu na to, że wszystkie dokumenty znajdowały się w Chojnicach w prywatnym mieszkaniu byłego sekretarz zarządu i zarząd nie miał do nich wglądu umknęło to zapewne pozostałym członkom zarządu. Panie V-ce prezesie ZG PZK, czy Panu po prostu, tak po ludzku nie wstyd. Nowy zarząd zapewne zmierzy się z tym problemem i sprawę wyprostuje. 
Tyle na dzisiaj, życzę ciekawych DX-ów ( chodzi czeska ekspedycja S9OK ).                              

 Vy 73 wasz oddany KIBIC.

 

 

 

       Polny dzień u Andrzeja SP2GJI

                                              Więcej ...     

      Wyczyn protokólanta

      Po Zjeździe

       Zjazd OT-04

  W dniu 11 września 2021 Odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy  naszego oddziału terenowego OT 04 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy. Z ramienia prezydium ZG PZK zjazd uświetnił  swoją obecnością skarbnik ZG PZK Janek SP2JLR.
Zjazd rozpoczął się o godzinie 10.30 ( w drugim terminie ) ze względu na brak „quorum”. W zjeździe uczestniczyło 35 osób na ogólną liczbę 107 członków  oddziału , co daje prawie 33 procentową   frekwencję. 
 
Na wstępie prowadzący poinformował przybyłych  o rezygnacji dwóch kolejnych członków ustępującego Zarządu. O ile wcześniejsze rezygnacje motywowane były niemożnością dalszej współpracy z sekretarzem zarządu to tą ostatnią traktować należy jako ucieczkę szczurów z tonącego okrętu. Jeden (sygnalista) nie pojawił sie na zebraniu, drugi co prawda był obecny  ale nie zabierał głosu pewnie dla tego, że wcześniej zapewnił sobie "ciepłą posadkę" w Zarządzie Głównym PZK.  
Po burzliwych obradach w których głos zabrali : były skarbnik Grzegorz SQ2HCK, były członek zarządu Edward SP2JP, były przewodniczący OKR Bogdan SP2JNV, Wojciech SP2JFF i Andrzej SP2GJI  absolutorium otrzymali Grzegorz SQ2HCK i Edward SP2JP. 

  - Proponowany porządek obrad przez SP2LQP

  - Porządek obrad zaproponowany przez SP2DDX 

  - Wystąpienia SP2JNV, SQ2HCK, SP2JFF i SP2GJI 


Zjazd w głosowaniu jawnym wybrał nowy skład Zarządu OT-04 i nowy skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Skład zarządu:  

-
Grzegorz SQ2HCK          prezes zarządu

- Jerzy SP2DDV               sekretarz zarządu

- Edward SP2JP               skarbnik zarządu

- Tomasz SP2GUN            członek zarządu

- Paweł SP2BP                 członek zarządu

- Jan SP2MKR                  zastępca członka zarządu

- Ireneusz SP2DKI            zastępca członka zarządu

 

Skład OKR:   

-
Wojciech SP2JFF                  przewodniczący OKR

- Mikołaj SQ2FRQ                    członek OKR

- Andrzej SP2GJI                     członek OKR

- Joanna SP2JBA                     zastępca członka OKR

- Andrzej SP2BPS                    zastępca członka OKR

 

Zjazd zakończył się wystąpieniem przedstawiciela prezydium ZG PZK

Janka SP2JLR, który pogratulował zebranym owocnych obrad i udanego wyboru władz zarządu OT-04.

 

  
   W trosce o dużą frekwencję przedstawiamy zaproszenie i program zjazdu członków OT-04. 

Zaproszenie     Protokół GKR      Całość - z załącznikami  

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy w ramach materiałów zjazdowych protokół Głównej Komisji Rewizyjnej z załącznikami celem wyrobienia sobie zdania i przygotowania się do zjazdu.
                                                                                Źródło: Strona ZGPZK zakładka "Download"


     04 września odbyło sie w Warszawie Posiedzenie ZGPZK.
Najnowsze, interesujące nas informacje o sytuacji w OT04 znajdziemy w sprawozdaniu GKR. Dokument dostępny jest na stronie ZGPZK w zakładce "Download".

Przypominam, ze w dniu 11 września o godz. 10:30 odbędzie się  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy OT04.
Miejsce Zjazdu: Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Gdańska 5 - dawna księgarnia "Współczesna"


 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY. 

Dziwny był to rok szkolny, ze względu na obostrzenia związane z pandemią. W K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy, ze względu na specyfikę placówki nauka odbywała się cały czas stacjonarnie, a to pozwoliło zaangażować młodzież, szczególnie w internacie w różnego rodzaju pozalekcyjne zajęcia kulturalne i sportowe. Nasza sekcja młodzieżowa również, dzięki Andrzejowi SP2FTL działała nie przerwanie i bez zakłóceń. 
23.06.2021 kierownictwo internatu i wychowawcy zorganizowali uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone z wręczeniem dyplomów i nagród tym, którzy wykazali się nieprzeciętnymi osiągnięciami. Nasi koledzy  Igor i Błażej, jak już wcześniej podawaliśmy pracując w zawodach z okazji Dnia Dziecka zajęli drugie miejsce w swojej kategorii i zostali uhonorowani Świadectwem Szkolnym Radiooperatora z czerwonym paskiem i drobnymi upominkami. Wręczenia w/w nagród dokonali obecni na tej uroczystości Andrzej SP2FTL i Andrzej SP2GJI.

MIŁYCH I SZCZĘŚLIWYCH WAKACJI !!!!!!

 

Nasz udział w zawodach.
 

 SPDX CONTEST  Zostały ogłoszone wyniki za zawody w 2021 roku. Klub nasz zajął w kategorii SOAB HP  15 miejsce. Pracując na pasmach od 1,8MHz do 21MHz zrobiliśmy 335 QSO  uzyskując końcowy wynik  381 punkty x 90 mnożnik = 34290
https://spdxcontest.pzk.org.pl/2021/viewresult.php?call=SP2PBY 

  DZIEŃ DZIECKA  W tegorocznej edycji zawodów z okazji  Dnia Dziecka kol. Błażej i Igor pracując pod opieką Andrzeja SP2FTL zajęli w swojej kategorii  2 miejsce. Nawiązali 59 QSO uzyskując końcowy wynik 84 punkty x 14 mnożnik = 1176. Gratulujemy wyniku.
https://dd.reaktywacja.org.pl/wyniki/wyniki-2021/

  OMP ARKiI  Wzorem lat ubiegłych operatorzy z sekcji młodzieżowej SP2PBY przy           K-PSOSW w Bydgoszczy pracują w mistrzostwach Polski edycja 2021 pod kierunkiem Andrzeja SP2FTL. Na razie wyniki są zadowalające. Życzymy wytrwałości i poprawienia wyniku z ubiegłego roku. 

 

  Uroczyste zebranie Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców.
 

12.06.2021 odbyło się w restauracji „LEŚNA” w Bydgoszczy walne zebranie naszego stowarzyszenia. Omówiliśmy działalność klubu w ubiegłym roku przypominając udział nasz w wielu akcjach dyplomowych takich jak: „BRAVO Bydgoszcz” , 95 rocznica powstania IARU, 90 rocznica powstania PZK, akcje dyplomowe z okazji 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej itp. Omówiliśmy również działalność sekcji młodzieżowej SP2PBY przy K-PSOSW szczególnie akcentując udział i zajęcie 6 miejsca w zawodach OMP ARKiI. Osobnym punktem zebrania było omówienie i posumowania akcji dyplomowej „Pamiętamy o Przyjaciołach” edycja 2020. W podziękowaniu za poświęcony czas i pracę w tej akcji operatorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe kubeczki. Następnym punktem zebrania było omówienie spraw finansowych. Zarząd stowarzyszenia zapoznał zebranych z zakupami jakich dokonano na potrzeby sekcji młodzieżowej i klubu SP2PBY, ze środków jakie udało się zgromadzić z odpisów 1% OPP i hojności darczyńców. Zarząd przedstawił również bilans finansów klubowych za rok 2020. W głosowaniu jawnym zebranie przegłosowało uchwałę  o przyjęciu przedłożonego  bilansu. Zebranie jak zwykle odbywało się przy suto zastawionym stole i zakończyło się po burzliwych dyskusjach o godz. 22.00  

 

 

   NOWY SPRZĘT.

 Dzięki uprzejmości i hojności darczyńców mogliśmy wyposażyć operatornię Sekcji Młodzieżowej naszego Klubu w Kujawsko-pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bydgoszczy w nowy sprzęt informatyczny. Zakupiliśmy nowy komputer DELL 9020 z procesorem i5-4690 3,5GHz, z pamięcią RAM 16GB, z dyskiem SSD 256GB, z systemem WINDOWS 10 oraz dwoma portami RS-232. Chcąc pomóc dzieciakom słabo widzącym zastosowaliśmy monitor firmy HIKVISION DS-D5043QE o przekątnej ekranu 43 cale. Myślimy, że operatorzy będą zadowoleni.

 

Akcja dyplomowa.

Dobiega końca trwająca od 1 lutego do 18 lutego, zorganizowana przez włoski klub CONERO RADIO TEAM akcja dyplomowa pod nazwą „4 NOŻNE ANIOŁY” poświęcona psom ratownikom.  Klub CRT oprócz rozlicznych działalności krótkofalarskich zajmuje się również prowadzeniem i finansowaniem z pieniędzy darczyńców schronisk i przytułków dla bezdomnych zwierząt, głównie psów. Wymyślony przez nich dyplom, oprócz rozrywki, jest także kampanią uświadamiającą przeciwko złemu traktowaniu i porzucaniu psów.

Jako klub wzięliśmy udział w tej akcji dyplomowej spełniając warunki do uzyskania wyżej pokazanego dyplomu. Ranking na dzień 17.02.2021 poniżej.

Obsługa informatyczna tej akcji dyplomowej jest na bardzo wysokim poziomie realizowana przez Marco IU0FBK http://www.diplomiradio.it . Łączności oraz punktacja zapisywane są      w czasie rzeczywistym, również na bieżąco prowadzony jest cluster oraz bardzo dużo różnego rodzaju klasyfikacji i statystyk. Ciekawostką jest również to, że za każde QSO na bieżąco wysyłane są drogą mail-ową karty QSL. Wiele informacji i regulaminy można znaleźć na stronie www.crt.red .

 

  

 

 

 

 

                      

                            Aktualności z roku :2020  2019  2018  2017  2016  2014

 
 

©SP2DDX