Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie Technika  


Dyplomy uzyskane przez Klub 

Club 3k  
 

 
 

Z okazji zbliżających świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim członkom Klubu wspaniałych , pogodnych i ciepłych świąt. Życzę dużo miłych spędzonych wspólnie  niezapomnianych chwil. Także z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę spełnienia marzeń i wielu sukcesów.


                                                                         Ela Krzymin

        Spotkanie klubowe

10.12.2022 w sobotę odbyło się w restauracji „Pod Dębem” w Bydgoszczy wcześniej zapowiadane spotkanie świąteczno – noworoczne członków i sympatyków naszego klubu. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością koledzy Wojciech SP2JFF, Krzysztof SQ2JK oraz Waldek SP2RXH. Z pośród członków naszego klubu na spotkaniu pojawili się Tobiasz SP2BE, Wojciech SP2BW, Roman SP2DDX, Norbert SP2DNT, Dariusz SP2DUS Paweł SP2EWR, Andrzej SP2FTL, Andrzej SP2GJI, Janusz  SP2JNB, Piotr SP2JMR, Ryszard SP2KC oraz Miłosz SP2MIL. Spotkanie to było      jak zwykle okazją do głębokich dyskusji i wymiany poglądów na tematy związane z krótkofalarstwem i nie tylko. Spotkanie przy stołach zastawionych potrawami przygotowanymi przez pracowników restauracji i napojami dostarczonych przez uczestników trwało ponad 5 godzin i zakończyło się około godziny 23.00. 
Pożegnaliśmy się życzeniami na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2023 Rok.

                                                                                                                                                               Więcej ...


      Pamiętamy o Przyjaciołach - 2022   Podsumowanie

Akcja dyplomowa „PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH” edycja 2022 dobiegła końca. Zgodnie z regulaminem pracowaliśmy dwa tygodnie od 07.11.2021 do 20.11.2021 .  W akcji jako aktywatorzy pracowali : Roman SP2DDX, Darek SP2DUS, Andrzej SP2FTL, Andrzej SP2GJI, Piotr SP2JMR, Janusz SP2JNB oraz sekcja młodzieżowa przy K-PSOSW im. Louisa Brail’a w Bydgoszczy.
W tegorocznej edycji czynne były cztery znaki okolicznościowe  SN2BUW, SN4IW, SN5ESH i SN5IU. Pracując na wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB i DIGI przeprowadziliśmy ponad 3700 łączności, co ilustrują poniższe STATYSTYKI. Ilość unikalnych znaków, które nawiązały łączność z którymkolwiek znakiem okolicznościowym zamknęła się liczbą 2217. Nastawiliśmy się głównie na pracę w paśmie 80m dla stacji polskich, ale pracując na wyższych pasmach udało się zaliczyć wiele ciekawych podmiotów DXCC. Przedstawiają to STATYSTYKI DXCC.
Chciałbym podziękować operatorom pracującym w akcji dyplomowej za punktualne, skrupulatne i bezbłędne przesyłanie logów w formacie ADIF co umożliwiło szybkie uaktualnianie bazy
bazy łączności w „Generatorze Dyplomów”. Podziękowania kieruję również do Pana Stanisława Kempy za przygotowanie akcji od strony informatycznej oraz do Pani Magdaleny Długosz za wykonanie projektu tegorocznego dyplomu.
Organizatorzy dziękują również wszystkim polskim stacjom, które wzięły udział w naszej akcji
dyplomowej za ich nadzwyczajną aktywność i zapraszają do udziału w przyszły roku.

            Kalendarz      Statystyki       Statystyki DXCC       Lista DXCC    
  

             

      Pamiętamy o Przyjaciołach - 2022.

Zbliża się listopad a z nim okres zadumy i wspomnień o bliskich i przyjaciołach, których niestety nie ma już wśród nas, a którzy byli dla nas kimś ważnym, kimś wyjątkowym. Wpisując się tę uroczystą atmosferę listopadowych dni, klub nasz,przy wsparciu i we współpracy z  bydgoską firmą 
TELDAT Sp. z o.o. Sp.k. organizuje wzorem lat ubiegłych w dniach od 07.11.2022  do 20.11.2022 akcję dyplomową pod nazwą „Pamiętamy o przyjaciołach” edycja 2022 . Akcja ta ma na celu przypomnienie środowisku krótkofalarskiemu sylwetek naszych klubowych kolegów Henryka SP2BUW, Ryszarda SP2IW, Zbigniewa SP2IU i Bolesława SP2ESH. Krótki rys biograficzny każdego z nich zostanie umieszczony na stronie www.qrz.com pod profilem każdego ze znaków okolicznościowych.
W czasie trwania akcji dyplomowej czynne będą cztery znaki okolicznościowe: SN2BUW, SN4IW, SN5IU oraz SN5ESH. Dyplom okolicznościowy wydawany
będzie w formie elektronicznej PDF, a dzienniki on-line będą uzupełniane raz na dobę. Wszystkie łączności będą potwierdzane kartą QSL po zakończeniu akcji dyplomowej.  Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.

Regulamin akcji dyplomowej.

Organizatorem  akcji dyplomowej upamiętniającej kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU, Ryszarda SP2IW oraz Henryka SP2BUW jest grupa nadawców  skupiona w Bydgoskim Klubie Krótkofalowców SP2PBY, przy wsparciu bydgoskiej firmy TELDAT Sp. z o.o. Sp. k.
Tegoroczna akcja dyplomowa jest piątą z kolei, a więc znaki okolicznościowe są następujące: SN5ESH, SN5IU, SN4IW oraz SN2BUW.  Z tej okazji wydawany będzie okolicznościowy certyfikat, a każde QSO będzie potwierdzone odpowiednią kartą QSL.

1. Czas trwania akcji:  07.11.2020 00.00 UTC  do 20.11.2020 23.59 UTC.

2. Częstotliwości:  1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emisje: CW, SSB, DIGI ( RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-4, FT-8 )

4. Certyfikat wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze      

    strony www.sp2pby.pl lub www.qrz.com .

    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przeprowadzenie co najmniej  jednego

    QSO/SWL z każdym z wyżej wymienionych znaków okolicznościowych na

    dowolnym paśmie oraz dowolną emisją.    

                            Pobieranie dyplomu                       Dyplomy pobrane.

5. Dzienniki SWL  w dowolnym formacie tekstowym  należy przesłać na adres:   

    poczta@sp2pby.pl .

6. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: poczta@sp2pby.pl .

 WE REMEMBER ABOUT FRIENDS

Regulations of the diploma campaign.

Organizer of the closing event in memory of colleagues Bolesław SP2ESH, Zbigniew SP2IU, Ryszard SP2IW and Henryk SP2BUW is a group of broadcasters who are active in the Bydgoski Amateur Radio Club SP2PBY with the support of the Bydgoszcz company TELDAT Sp. z o. o. Sp. K.
This year’s closing event is already the fifth in a row, so the special signs are SN5ESH, SN5IU, SN4IW and SN2BUW. On this occasion a special certificate will be issued and each QSO will be the corresponding QSL card.

1. Duration of the action: 07/11/2020 00.00 UTC to 20/11/2020 23.59 UTC.

2. Frequencies: 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emissions: CW, SSB, DIGI (RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-4, FT-8)

4. The certificate will be issued in electronic form as PDF download from www.sp2pby.pl  or
      www.qrz.com .

    The condition for obtaining the certificate is to carry out at least one

    QSO / SWL with each of the above-mentioned commemorative signs on any

    band and any emission.

   Log search:  SN2BUW   SN4IW   SN5ESH   SN5IU   Download the Diploma 

5. SWL logs in any text format should be sent to the following address:

   poczta@sp2pby.pl

6. Any questions and suggestions should be sent to the following address:  poczta@sp2pby.pl

 

 

 Niedziela 11.09 północ UTC - zakończyła się zorganizowana przez nasz klub akcja dyplomowa z okazji 150 lat istnienia i nieprzerwanej pracy pedagogiczno-wychowawczej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.  
Zgodnie z regulaminem pracowaliśmy przez 7 dni i tylko w paśmie 80m. W tym czasie
przeprowadziliśmy łącznie 1768 QSO ze stacjami krajowymi i zagranicznymi. Sztandarowa stacja SN150BRAIL przeprowadziła QSO z 27 podmiotami wg listy DXCC. W przesłanych do bazy dyplomów logach odnotowaliśmy 791 unikalnych znaków. Stronę generatora dyplomów odwiedziło 1192 osób , a pobranych zostało 114 dyplomów. Kalendarz pracy i aktywność naszą przedstawiają poniższe tabele.

                                 Aktywność:      Kalendzarz:       Dyplomy:

  W imieniu zarządu klubu SP2PBY chciałbym podziękować wszystkim operatorom którzy poświęcili swój czas i  pracując na paśmie rozdawali punkty korespondentom, a w szczególności młodzieży z naszej sekcji przy K-P SOSW . Osobne podziękowania przesyłam na ręce Pani Magdy za plastyczne opracowanie dyplomu i Pana Staszka za ogarnięcie spraw informatycznych.

 

                                                                                                   Andrzej SP2GJI

 


 150 Lat K-P SOSW w Bydgoszczy

Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego nr 1 dla dzieci i Młodzieży Słabo widzącej i Niewidomej
im. Louisa Braill’a w Bydgoszczy z uwagi na jubileusz 150-lecia jego istnienia.
Placówka ta rozpoczęła swoją działalność 4 maja 1872 roku.
 K-P SOSW jest najstarszą placówką w Polsce kształcącą osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka zajmuje się edukacją i rewalidacją dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej. Łącząc tradycję i nowoczesność na stałe wrosła w historię Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
Ośrodek im. L. Braille'a w Bydgoszczy jest nowoczesnym, otwartym i kreatywnym centrum kształcącym uczniów niewidomych, słabo widzących, głucho-niewidomych oraz ze złożoną niepełnosprawnością w wieku do 24 lat. Duży nacisk kładziony jest na wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka (w wieku od 0 do 6 lat). W skład Ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, branżowa szkoła I i II stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Dzięki kompleksowym zajęciom edukacyjnym, wychowawczym i rewalidacyjnym grono tyflopedagogów rozwija w uczniach poczucie własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Nauka, praca i zabawa w grupie rówieśniczej pozwalają na wszechstronny rozwój dziecka we własnym tempie oraz kreatywne myślenie. Szkoła przygotowuje uczniów zarówno do samodzielności życiowej, jak również do zdawania egzaminów zewnętrznych, takich jak matura i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach. Umożliwia absolwentom kontynuację nauki na studiach wyższych i w szkołach policealnych. Przygotowuje również do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, politycznym, gospodarczym, sportowym w kraju i za granicą.

Klub nasz od ponad pięciu lat prowadzi na terenie K-P SOSW pozalekcyjne szkolenie krótkofalarskie. Chcąc włączyć się w obchody jubileuszu 150-lecia istnienia ośrodka organizujemy w dniach 05 do 11.09.2022 akcję dyplomową. Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w tej akcji.

                                     Regulamin:      Pobieranie dyplomu:  

 

      

WRTC 2022 – AWARD
10.07.2022 zakończył się trwający od 01.01.2022 maraton w ramach World Radiosport Team Championship czyli mistrzostwa świata amatorskich stacji radiowych. Po sześciu miesięcznych odcinkach organizatorzy zaproponowali w lipcu July Sprint zakończony zawodami IARU HF . Nasz klub aktywnie uczestniczył w tym maratonie, a o osiągnięcie jak najlepszych wyników starali się Darek SP2DUS i Andrzej SP2GJI. 18.07.2022 organizatorzy podali końcowe wyniki tego maratonu.

  W klasyfikacji światowej zajęliśmy 38 miejsce na 21553 startujących stacji.

 

 

 

          Wśród stacji polskich zajęliśmy 6 miejsce na 1270 startujących stacji.

 

 

      Członkowie Klubu SP2PBY na Łosiu - 28 maj 2022.
 


SP2DDX, SP2DUS, SP2EWR, SP2GJI, SP2GVN.                                     Więcej ...


        

Chudo wygląda I kwartał br. na naszej stronie, jeśli chodzi o treści pisane. Przyznam się, że nie pisałem z kilku powodów, ale przyjmijmy, że skończył mi się atrament, a było niewątpliwie o czym pisać. Już od 1 stycznia rozpoczął się maraton World Radio Team Championship WRTC 2022, czyli mistrzostwa świata stacji radiowych. Nasz kub bierze w tej imprezie udział od początku i osiąga bardzo zadowalające wyniki. Wszystkie informacje, wyniki i statystyki można oglądać pod adresem: https://www.wrtc2022.it/en/wrtc2022-award-19.asp . Akcja ta trwać będzie do końca czerwca, kiedy to zostanie podsumowana zbiorczym certyfikatem. Certyfikaty za poszczególne miesiące do obejrzenia na naszej stronie pod hasłem Dyplomy uzyskane przez klub”.                     
W styczniu i lutym belgijska federacja UBA zorganizowała dużą imprezę z okazji 75 rocznicy powstania tejże organizacji. Uruchomiono 64 stacje okolicznościowe pracujące z prefixem ON75
i dających jeden punkt do  dyplomów. Można było zdobyć 11dyplomów za różne dokonania i osiągnięcia. Klub nasz wysiłkiem naszych operatorów zdobył komplet dyplomów, które również są do wglądu na naszej stronie. Statystyki na stronie https://hamlog.online/uba75. W marcu odbyło się walne zebranie naszego stowarzyszenia, na którym zatwierdziliśmy bilans za rok 2021 i oficjalnie zakończyliśmy akcję dyplomową „PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH” edycja 2021. Dzięki hojności sponsorów mogliśmy wręczyć operatorom pracującym w tej akcji pamiątkowe grawertony i biuletyny ze statystykami, dziękując im tym samym za wkład pracy i poświęcony czas. Takie same grawertony wręczyliśmy w obecności Pani Dyrektor K-PSOSW im. Louisa Brail’a czterem chłopcom z naszej sekcji młodzieżowej. Dokumentacja fotograficzna na naszej stronie w foto galerii.
Teraz informacja najważniejsza, jeszcze ciepły „news” pojawił się w klubie i złożył akces członkowski kol. Tobiasz SP2BE, jak sam osobie mówi spadkobierca wartości krótkofalarskich
po swoim dziadku, znanym wszystkim przed i powojennym krótkofalowcu  Klemensie Kortala SP2BE z Wąbrzeźna. 
Witamy i życzymy udanej działalności klubowej.

Podsumowanie Memoriału Pamiętamy o Przyjaciołach - edycja 2021.
Ośrodek Braile'a - 8 marzec 2022.

    

                                               Więcej ....   

Zakończyła się akcja dyplomowa „International WORLD RADIO DAY”zorganizowana przez hiszpański RADIO CLUB HENARNES. Jak wcześniej wspomniałem klub nasz brał oczywiście w niej udział z dużym sukcesem. Zdobyliśmy wszystkie 12 dyplomów, oraz w klasyfikacji TOP-100 w większości pierwsze lokaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje dla operatorów.

 

International WORLD  RADIO  DAY z tej okazji hiszpański klub RADIO CLUB
HENARES uruchomił znak okolicznościowy EH4WRD i akcję dyplomową trwającą od 8
do 24 kwietnia 2022. Do zdobycia są oczywiście dyplomy w trzech klasach ( brązowa, srebrna i złota ) i w czterech kategoriach ( CW, SSB, DIGITAL i MIXED ) , razem 12 sztuk. Klub nasz bierze udział w tej akcji i możemy się pochwalić kompletem zdobytych dyplomów. Oprócz tego prowadzona jest klasyfikacja TOP 100, a jej wyniki na dzień 12.04.2022 wyglądają jak poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam nadzieję, że starczy naszym operatorom wytrwałości i cierpliwości, aby taki wynik był 24.04 br.

 

         

  

 

                      

                            Aktualności z roku :    2021  2020   2019  2018  2017  2016  2014

 
 

©SP2DDX