Aktualności

Członkowie

Dx-Info

Foto

Historia

Na pasmach

O nas

Stowarzyszenie Technika  

   
Club 3k  

Zdrowych Wesołych Świąt
oraz pomyślności w 2021 roku
życzy zarząd Klubu SP2PBY

                              E.Krzymin

 

            
 15.12.2020 odbyło się w auli K-PSOSW w Bydgoszczy spotkanie młodzieży mieszkającej w internacie z jej wychowawcami podsumowujące roczną działalności pozalekcyjną. W  spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele naszego klubu Andrzej SP2FTL, Paweł SP2EWR i Andrzej SP2GJI. Młodzież została uhonorowana dyplomami i upominkami za osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i tanecznym. My ze swej strony wręczyliśmy certyfikaty operatorom za zajęcie 6 miejsca w ubiegłorocznej edycji „Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych”.  W imieniu organizatorów akcji dyplomowej  „BRAWO BYDGOSZCZ” wręczyliśmy grupie operatorów sekcji młodzieżowej naszego klubu, pracujących w tej akcji,  pamiątkowe grawertony. Za aktywną pracę w czasie naszej akcji dyplomowej „PAMIĘTAMY O  PRZYJACIOŁACH 2020” dyplom z podziękowaniem wręczyliśmy Igorowi, który pracował na stacji klubowej  i w statystykach wykazany jest pod znakiem SP2PBY.

Jak zapewne wiadomo Bydgoski Klub Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe posiada sub-konto  w fundacji „ VISUS SUPREMUS” przy K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy, na którym gromadzone są środki finansowe od darczyńców. Decyzją zarządu Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców stowarzyszenie zwykłe zakupiliśmy z tych środków dwa komputery. Zostały  one przekazane na ręce Pana Kierownika internatu, na potrzeby edukacyjne.  Młodzież w dowód wdzięczności podarowała nam własnoręcznie wykonaną symboliczną choinkę, a kierownictwo internatu wręczyło nam dyplom z podziękowaniem za nasz wkład pracy z młodzieżą... 

Więcej zdjęć ....

 

                    

                                             PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH 2020 - Podsumowanie

Tegoroczną edycję akcji dyplomowej zakończyliśmy zgodnie z regulaminem 22.11.2020 o godz. 23.59 UTC. Akcja trwała dwa tygodnie, pracowało w niej ośmiu operatorów ( SP2AEK, SP2DDX, SP2FTL, SP2GJI, SP2GVN, SP2JMR, SP2JNB i SQ2ETN ) oraz SP2PBY sekcja młodzieżowa przy K-PSOWS im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy. Zaangażowanie oraz poświęcenie wolnego czasu ilustruje załączony  Kalendarz .  Czynne był trzy znaki okolicznościowe SN2IW, SN3ESH i SN3IU. Przeprowadziliśmy ponad 4200 łączności, emisjami CW, SSB i DIGI, pracując na siedmiu pasmach KF. Zilustrowane to jest w pliku Statystyki . Przeprowadziliśmy łączności z wieloma podmiotami DXCC  i mino, że nastawiliśmy się głównie na pracę w paśmie 80 m ze stacjami polskimi, nawiązaliśmy QSO z takimi krajami jak: 7Q, A4, BY, JA, UA9, W, YB itp. Przedstawia to plik Statystyki DXCC . Ilość unikalnych znaków, które nawiązały łączność z którąkolwiek stacją okolicznościową  zamknęła się liczbą  2580.

Należą się podziękowania operatorom pracującym w akcji dyplomowej  za punktualne i skrupulatne przesyłanie logów w formacie ADIF, dzięki czemu zawsze na rano dnia następnego były aktualne baza w „clublog” i generator dyplomów.  
Edycja dyplomów odbywała się elektronicznie i każdy zainteresowany, po spełnieniu warunków regulaminu mógł pobrać sobie dyplom w formacie PDF  z generatora dyplomów. Uprawnionych na dzień zakończenia akcji było 386 stacji  polskich i zagranicznych. W trakcie trwania naszej akcji pojawiły się na pasmach również inne akcje
dyplomowe, w których stacja SN2IW postanowiła wziąć udział.  Zdobyte dyplomy: Marynarka Wojenna ; MDXC 1 ; MDCX 2 ; MDCX 3 .
Na koniec chcielibyśmy podziękować panu Staszkowi Kempa za przygotowanie
akcji od strony informatycznej oraz panu Januszowi Skotarczakowi  z VOLOS STUDIO za projekt dyplomu.  
 

PAMIĘTAMY O PRZYJACIOŁACH 2020  
 

Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY informuje, że wzorem lat ubiegłych w dniach  09.11 do 22.11 włącznie uruchamiamy akcję dyplomową poświęconą pamięci naszych zmarłych kolegów klubowych Bolesława SP2ESH, Zbyszka SP2IU oraz Rysia SP2IW. Koledzy ci są wielce zasłużonymi dla naszego klubu, a właściwie  dla całego polskiego środowiska krótkofalarskiego. Wystarczy przypomnieć, że Bolek SP2ESH był ikoną ARS, organizatorem wielu imprez  w tym Mistrzostw Polski w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej oraz od momentu powstania oddziału PZK w Bydgoszczy był na początku kierownikiem biura, a potem sekretarzem zarządu tegoż oddziału. Zbyszek SP2IU znany jest na pewno wszystkim ze swojej aktywności we współzawodnictwie Zamki Polskie, Parki Narodowe, czy jako aktywator gmin i powiatów.  Rysiek SP2IW to poza tym, że zajmował się poważnie DX-singiem przez wiele lat pełnił funkcję prezesa OT-04 w Bydgoszczy oraz prezesa SP OLD TIMERS Club. Przez wiele lat razem ze Zbyszkiem SP2IU pracował CB QSL i to dzięki ich sumiennej pracy otrzymywaliśmy karty QSL.
Uruchamiamy trzy znaki okolicznościowe : SN3ESH, SN3IU i SN2IW.

  Regulamin akcji dyplomowej  -  PL    EN

Organizatorem  akcji dyplomowej upamiętniającej kolegów Bolesława SP2ESH, Zbigniewa SP2IU oraz Ryszarda SP2IW jest grupa nadawców  skupiona w Bydgoskim Klubie Krótkofalowców SP2PBY.
Tegoroczna akcja dyplomowa jest trzecią z kolei, a więc znaki okolicznościowe są następujące: SN3ESH, SN3IU i SN2IW. Z tej okazji wydawany będzie okolicznościowy certyfikat, a każde QSO będzie potwierdzone odpowiednią kartą QSL.

1. Czas trwania akcji:  09.11.2020 00.00 UTC  do 22.11.2020 23.59 UTC.

2. Częstotliwości:  1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28MHz.

3. Emisje: CW, SSB, DIGI ( RTTY, PSK 31, PSK63, PSK125, FT-8 )

4. Wszystkie QSO będą raz w ciągu doby przesyłane do www.clublog.org .

5. Certyfikat wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze      

    ze strony www.sp2pby.pl lub www.qrz.com .

    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przeprowadzenie jednego QSO/SWL

    z każdym z wyżej wymienionych znaków okolicznościowych na dowolnym

    paśmie oraz dowolną emisją.     

6. Dzienniki SWL  w formacie CABRILO należy przesłać na adres:   

    poczta@sp2pby.pl .

7. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: poczta@sp2pby.pl  

                            Logi stacji okolicznościowych :  SN2IW     SN3ESH    SN3IU

                                    Pobieranie Dyplomu     Dowland the Diploma

 

Certyfikat  XIII OMP ARKiI 
W związku trudną sytuacją epidemiologiczną, ze znacznym opóźnieniem  Klub nasz, a właściwie sekcja młodzieżowa przy K-PSOSW w Bydgoszczy otrzymała
Certyfikat  XIII Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych edycja 2018-2019. Gratulujemy osiągniętych wyników.

 

 
Henryk  SP2BUW  S.K.- 15.09.2020.

SP2BUW Henryk Kruszyński urodził się w Jarocinie 14 stycznia 1957 roku.  Swoją przygodę z krótkofalarstwem rozpoczął w 1972 roku wstępując w szeregi członków Polskiego Związku Krótkofalowców. W 1975 roku jako członek Harcerskiego Klubu Łączności otrzymał licencję ze znakiem SP3BUW. Dalszą działalność krótkofalarską związał z klubem SP5PSL, w okresie studiów na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po ukończeniu studiów uzyskał tytuł inżyniera elektronika o specjalności telekomunikacja i rozpoczął  pracę w Wojskowych Rejonowych Warsztatach Technicznych. Dalsze swoje życie związał z Bydgoszczą, gdzie w 1997 roku założył firmę „TELDAT” działającą w  branży teleinformatyki wojskowej.
Sprawy zawodowe  spowodowały obniżenie aktywności krótkofalarskiej, ale na początku lat 2000 odnowił licencje uzyskując znak SP2BUW , został członkiem OT-04 w Bydgoszczy. Wyposażony w ICOM 7700, ICOM 7300 anteny, 
11 elementów - 5 pasm, GP7dx oraz druty na niskie pasma rozpoczął pracę DX-ową na falach krótkich,  uzyskując członkostwo w Stowarzyszeniu Miłośników  Dalekosiężnych Łączności Radiowych SPDX Club z numerem # 927 posiadając 225 potwierdzonych podmiotów. Wiosną 2019 roku został członkiem naszego klubu. Cześć Jego Pamięci ! 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 18 września br w miejscowości Zagórów.                                                           
 

 

   Józef  Fizyczak SP2JF  ex SP2SGV  S.K.

    Leszek SP3DOI S.K.  Więcej....

Klub SP2PBY wystąpił do Zarządu Bydgoskiego Oddziału PZK  o wydanie licencji nasłuchowych 
    dla
młodzieży  którą szkolimy w Ośrodku Brailea w Bydgoszczy.   
   
Uchwała Prezydium ZG PZK w sprawie wydawania licencji SWL  
  
Informacja Piotra SP2JMR    
   Odpowiedź Zarządu OT04    
   Stanowisko Klubu SP2PBY    

 

Z okazji 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej rosyjscy krótkofalowcy zorganizowali maraton  POBIEDA 2020 trwający od 01.05 do 09.05.2020. Uruchomionych jest ponad 230 stacji okolicznościowych. Za QSO wykonane z tymi stacjami wydawane są dyplomy w czterech kategoriach. Wszelkie informacje na stronie www.pobeda.srr.ru . Nasz klub posiada już komplet dyplomów.

                                                              

Z okazji 95 rocznicy powołania do życia Międzynarodowej Unii Krótkofalarskiej IARU
oraz z okazji przypadającego w kwietniu Światowego Dnia Krótkofalowca WARD hiszpańska organizacja zrzeszająca radioamatorów URE zorganizowała trwający od 15 kwietnia do 30 kwietnia 2020  maraton krótkofalarski.  Organizatorzy przygotowali 10 stacji okolicznościowych od AM1WARD do AM9WARD i AM95WARD. Jak zwykle w takim maratonie należało nawiązać jak najwięcej QSO, a w efekcie uzyskać trzy dyplomy. Prowadzona była również TOP Poland oraz TOP na każdej emisji ( SSB, CW, DIGI ). Nasz klub wziął udział w tym maratonie, a operatorami byli Darek SP2DUS emisja DIGI i Andrzej   SP2GJI emisje CW i SSB. Efekty pracy naszych operatorów w załączonych materiałach.

          SP2PBY:  Silver  Gold  Platinium      TOP CW DIGI SSB Poland

 

 

  Pierwsze Trans-Atlantyckie QSO 

  13 OMP-ARKiI 2019
 
   
Opublikowane zostały wyniki końcowe KF CW/SSB Otwartych Mistrzostw Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych edycja 2018/2019.
W zawodach tych brała udział ekipa z Sekcji Młodzieżowej SP2PBY przy 
K-P SOSW nr 1
im. Louisa Braie’a w Bydgoszczy w kategorii MULTI OP SSB.
Wyniki do obejrzenia w załączonym pliku PDF.
                                                                                   

 


   KORONAWIRUS - Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego 


 

   90 Lat PZK i 95 Lat IARU  - Dyplom 
 
  
Konkursu "BRAVO Bydgoszcz"        

31.01.2020  w piątek o północy zakończyła się akcja dyplomowa „BRAWO BYDGOSZCZ” poświęcona setnej rocznicy powrotu miasta Bydgoszczy do macierzy. W akcji brała udział ekipa operatorów z naszego klubu - SP2DDX, SP2FTL, SP2GJI, SP2GVN, SP2JNB oraz młodzież z K-PSOSW - pracująca pod znakiem HF100BY. Znak przez nas obsługiwany słyszany był na wielu pasmach amatorskich ( od 160m poprzez 60m do 2m ) emisjami CW, SSB, FM i DIGI ( RTTY, PSK, FT-8 i FT-4 ) o czym może świadczyć fakt, że na profilu  HF100BY  w  www.qrz.com  jest ponad 15000 odsłon.   W czasie dwóch tygodni trwania akcji ekipa naszych operatorów nawiązała 7374 QSO z czego na CW – 2209, na SSB – 3220 i na DIGI – 1945 QSO. Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.100by.ot04.pl , na której znajduje się wiele ciekawych informacji i statystyk.  

 Harmonogram pracy operatorów HF100BY                Podmioty DXCC "zrobione" w konkursie 


  

 

                      

                            Aktualności z roku : 2019  2018  2017  2016  2014

 
 

©SP2DDX